Miljöarbete inom TDC

TDC miljöarbetet är förankrat i företagsledningen och har sin grund i den vid var tid gällande miljöpolicyn. Utbildning av personal i miljöfrågor genomförs enligt en fastställd plan med fastställda mätbara mål. TDC har ett handlingsprogram för miljöarbetet och ställer krav på underleverantörers miljöarbete på samma sätt som på det egna miljöarbetet.


TDC arbetar kontinuerligt med att utöka antalet miljömärkta produkter i sortimentet. Aktuellt utbud framgår i Direkts webshop ”TDC E-butiken 2.0”, under fliken ”Gröna produkter”


Bolaget betalar avgift till REPA-registret för samtliga förpackningar. Miljökrav ställs vid nyttjande av externa transporter. TDC omfattas av lagen om Producentansvar för elektronik och batterier och har därför implementerat ett system och skrotningsrutiner för uttjänta produkter


TDC Sverige AB Miljörapport 2011

TDC Sverige miljörapport 2011.pdf

TDC Sverige producentansvar

TDC producentansvar elektronik och batterier.pdf

TDC Sverige anslutning REPA

Anslutningsbevis_REPA_2012.pdf


Återvinningspaket för uttjänade mobiltelefoner

TDC har tillsammans med en av Sveriges ledande återvinningspartner för mobiltelefoner tagit fram ett återvinningskoncept för uttjänta mobiltelefoner. För varje mobiltelefon som skickas in räddas en bit av jordens känsliga ekosystem.


Läs mer om hur du går tillväga och dem projekt som din gamla mobiletelefon kan nyttjas till.


Har du ett större antal gamla mobiler som du vill återvinna är du välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi till med hantering och transport.


TDC Sverige AB

E-post: direkt@tdc.se

Tel: 0770-77 00 00 knappval 2


SAR-information

För en fullständig lista med samtliga erbjudna mobiltelefoners SAR-värde, klicka här.

Vänligen vänta

Kundvagn uppdaterad
Kundvagn ej uppdaterad